தல்லையப்பற்று முருகமூர்த்தி ஆலய தீர்த்தோற்சவம் 2011

DSC03967

தீர்த்தோற்சவம் (காலை), கொடியிறக்கம் (இரவு) (10ம் திருவிழா) நடராசா குடும்பம்

Leave a Comment

Site by Gradient Graphics.co.uk