தல்லையப்பற்று முருகமூர்த்தி ஆலய இரதோற்சவம்

தல்லையப்பற்று முருகமூர்த்தி ஆலய இரதோற்சவம்

0 15

இரதோற்சவம் (பகல்), கிருஷ்ண கெந்தம் (இரவு) (9ம் திருவிழா) சொக்கலிங்கம் குடும்பம், சிவசுப்பிரமணியம் குடும்பம், ஆறுமுகம் குடும்பம்

NO COMMENTS

Leave a Reply